Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUlvik, Arnhild
dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial13144 Fjæra
dc.coverage.spatial12142 Etne
dc.date.accessioned2020-07-15T08:11:41Z
dc.date.available2020-07-15T08:11:41Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665569
dc.description.abstractI et samarbeidsprosjekt mellom Etne kommune og Norges geologiske undersøkelse er sand-, grus og pukkforekomstene i kommunen vurdert. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av forekomstene for å gi planleggerne et bedre bakgrunnsmateriale i arbeidet med forvaltningen av disse ressursene. NGUs Grus- og Pukkdatabase er blitt oppdatert og ajourført, og forekomstene er blitt vurdert med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Forekomstene er på bakgrunn av dette klassifisert etter hvor viktige de er som ressurser i en lokal og regional forsyningssammenheng. I Etne kommune er det registrert 10 sand- og grusforekomster med et anslått volum på 35 mill. m3 masse. Bare 29% av dette volumet antas å være utnyttbart i dagens situasjon. Det tas ut grus fra to store forekomster sentralt i kommunen. Materialet er av god kvalitet, og det vil være svært viktig å legge til rette for videre uttak fra begge forekomstene i en kommunal arealplanlegging. De andre forekomstene har kun lokal interesse. Det er også registrert fire pukkforekomster. Ingen av pukklokalitetene har drift, men mekaniske analyseresultater for det ene prøvetatte området tilsier svært god kvalitet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.097)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectPUKK
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectAREALBRUK
dc.titleGrunnlagsmateriale for forvaltning av sand, grus og pukk i Etne kommune, Hordaland fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode46102
dc.source.pagenumber84


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal