Show simple item record

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorLongva, Oddvar
dc.contributor.authorBlikra, Lars Harald
dc.contributor.authorReither, Else
dc.contributor.authorThorsnes, Terje
dc.coverage.spatialBALSFJORD
dc.coverage.spatialHEMNES
dc.coverage.spatialTROMS
dc.coverage.spatialNORDLAND
dc.coverage.spatial15332 Tamokdalen
dc.coverage.spatial15331 Balsfjord
dc.coverage.spatial19273 Elsfjord
dc.coverage.spatial19272 Korgen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:11:47Z
dc.date.available2020-07-15T08:11:47Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665571
dc.description.abstractI denne rapporten gis oppsummering av Testprosjekt Finneidfjord, som er et av testprosjektene foreslått i Statens kartverks prosjekt Videreføring av kartlegging av fare for løsmasseskred i Norge. Testprosjektet er utvidet geografisk i forhold til forslaget i forprosjektet til også å gjelde Balsfjord hvor det i 1988 gikk et fatalt leirskred med tap av menneskeliv. Testprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens kartverk og NGU. Innenfor prosjektet er det fokusert på anvendelsen og nytten av ulike geologiske og geofysiske metoder for å påvise skredfarlige sedimenter i sjøen og strandnært på land. I tillegg er det lagt ned en betydelig innsats på å sammenstille både eksisterende og nyinnsamlede data i forskjellige GIS-verktøy for å lette tolkningen av data og å se sammenhenger mellom de forskjellige datasett. Testprosjektet viser at kvartærgeologiske kart er unødvendig grunnlag for en skredfarevurdering. I en kartlegging som skal brukes til skredfarevurdering må det legges vekt på tredimensjonale data. Undersøkelser i sjøen er nødvendig for en skredfarevurdering må det legges vekt på tredimensjonale data. Undersøkelser i sjøen er nødvendig for en skredfarevurdering i strandsonen. Høyoppløselig refleksjonsseismikk og detaljerte bilder av sjøbunnen (sonar og\/eller multistråle-ekkolodd-batymetri) gir data som er meget viktige og som må inngå som standard metoder underoppfølging av potensielt skredfarlige områder - \"gule soner\" - i en Fase 2. Undersøkelsesprogrammet under Fase 2 kan varieres noe fra region til region etter antatt skredfare og etter hvorvidt man planlegger større utbygginger. Ny innsamling av geotekniske data legges til fase 2 og 3.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.051)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectGEOTEKNIKK
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectHAVBUNNSTOPOGRAFI
dc.titleTestprosjekt Finneidfjord; integrert skredfarekartlegging - metodevurdering.
dc.typeReport
dc.description.localcode49164
dc.source.pagenumber62


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal