Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSigmond, Ellen M.
dc.date.accessioned2020-07-15T08:11:56Z
dc.date.available2020-07-15T08:11:56Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665576
dc.description.abstractOmrådet som beskrives i denne rapporten ligger innenfor kartblad Møsstrand 1514 IV, og den aller østligste del av kartblad Songavatnet 1414 I. Området kan deles i to, geologisk atskilte deler,et område øst for Kalhovdforkastningen, og ett vest for denne. Øst for forkastningen opptrer bergarter tilhørende Bandaksgruppen, som består av omdannede sandsteiner, basalter og ryolitter. Disse er gjennomsatt av granitter. Vest for forkastningen opptrer et bredt, nord-sydl-gående belte med dypbergarter og gangbergarter med gneiser på begge sider. Dypbergartene er vesentlig ulike granitter. Av disse dekker porfyrgranitt og grovkornet granitt de største områdene. Gneisene består vesentlig av omdannede dypbergarter som granitt og granodioritt. Et belte med omdannede overflatebergarter (Slækjenutgruppen) er kartlagt fra Slækjenut til Bitdalsvann. Overflatebergartene her består av kvartsitt, amfibolitt og kvartsrike og båndete gneiser. Gneisene og de omdannede overflatebergartene er gjennomsatt både av folierte og massive granitter. I tillegg til berggrunnsstudiene er fjellsidene nord for Arabygdi blitt særlig undersøkt med tanke på rasfaren. Den øverste delen av den enorme Urdbøuri er studert nærmere, og undersøkelsen viser at kildeområdet for Urbøuri sannsynligvis var av typen kollapsfelt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.088)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectDIORITT
dc.subjectGNEIS
dc.subjectPREKAMBRIUM
dc.subjectFORKASTNING
dc.subjectGRANITT
dc.subjectREGIONAL KARTLEGGING
dc.titleGeologien på kartbladene Songavatnet 1414 I og Møsstrand 1514 IV.
dc.typeReport
dc.description.localcode46105
dc.source.pagenumber26


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal