Show simple item record

dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.coverage.spatial20351 Børselv
dc.coverage.spatial20353 Lakselv
dc.coverage.spatial20344 Skoganvarre
dc.date.accessioned2020-07-15T08:12:00Z
dc.date.available2020-07-15T08:12:00Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665578
dc.description.abstractGeoradarmålinger er utført ved tre lokaliteter i Porsanger kommune. Ved Børselv var hensikten med målingene å undersøke mulighetene for uttak av grunnvann ved å finne egnete lokaliteter for sonderboringer. Ved Gairesmoen vat hensikten med målingene å kartlegge grunnvannsspeilets plassering i nærheten av en søppel- plass. Ved Kjøkenes var hensikten med målingene å skaffe mer kunnskap om løsmassenes oppbygning i et nylig etablert brønnområde. Ved Børselv indikerer georadaropptakene dårlige forhold for uttak av grunnvann. Dette ble bekreftet ved boringer. Opptakene fra Gairesmoen viser et subhorisontalt, godt definert grunnvannsspeil som ligger i nivå 52-56 moh. Det har en svak helning mot vest-nordvest. Det er ikke påvist noen sprang i grunnvannsnivå. Opptaket fra profilet som ble målt ved Kjøkenes indikerer en erosjonsflate som kan representere grensen mellom elveavsetninger og breelvavsetninger. Dyp til fjell kan tolkes med god hjelp av resultater fra boringer.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.031)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGeoradarmålinger ved hydrogeologiske undersøkelser i Porsanger kommune Finnmark
dc.typeReport
dc.description.localcode45378
dc.source.pagenumber19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal