Show simple item record

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial13181 Stryn
dc.date.accessioned2020-07-15T08:12:03Z
dc.date.available2020-07-15T08:12:03Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665580
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt løsmasseavsetninger i området ved Bøsætra og langs Strynselva i områdene Stauri - Ytre Lunde og Heggøyna med tanke på grunnvannsuttak for reservevannforsyning til Stryn vassverk.\rpå grunnlag av hydrogeologiske undersøkelser som omfattet 2 georadarprofiler og 4 sonderboringer er det ikke påvist grunnvannsforekomster i området ved Bøsætra som kan være egnet for reservevannkilde for Stryn vassverk. De kartlagte løsmasseavsetningene danner for små grunnvannsmagasin og har for liten tykkelse av vannførende masser for større uttak av grunnvann.\rI områdene Stauri - Ytre Lunde og Heggøyna viser undersøkelsene et topplag av sand og grus over mer finkornige sedimenter av finsand og silt. Tykkelsen av grove masser med god vanngjennomgang blir gjennomgående større oppover dalen. Forholdene for store uttak av grunnvann er best på elvesletta nord for Ytre-Lunde. Her viser en undersøkelsesboring at det er muligheter for å ta ut store mengder grunnvann (10-20 l\/s pr. brønn) fra sand og grusmasser som går ned til ca. 14 m dyp. Fysikalsk-kjemiske analyser viser at grunnvannet, bortsett fra litt lav pH-verdi, har bra kvalitet.\rVed borehull 2 og 3 som ble boret i nærheten av Eikolas utløp i Strynselva, er det også muligheter for uttak av grunnvann. Særlig ved borehull 3 er det påvist masser med god vanngjennomgang. På disse lokalitetene er det mindre tykkelse av egnede masser og følgelig vil en eventuell brønn få et grunnere inntak enn ved borehull 1. Dette gjør disse lokalitetene mer utsatt for forurensninger fra dyrket mark\/beitemark. På de andre lokalitetene hvor det er gjort boringer, er massene mot dypet for finkornige for større uttak av grunnvann.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.049)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGRUNNVANNSKILDE
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser til Stryn vassverk, Stryn kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode45423
dc.source.pagenumber46


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal