Show simple item record

dc.contributor.authorHilmo, Bernt O.
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fr.
dc.coverage.spatial12183 Naustdal
dc.date.accessioned2020-07-15T08:12:09Z
dc.date.available2020-07-15T08:12:09Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665583
dc.description.abstractFormålet med disse undersøkelsene var å kartlegge grunnvannsressurser i området Naustdal sentrum - Ullaland med tanke på ny vannkilde til Naustdal vassverk som har et vannbehov på ca 12 l\/s. Tidligere undersøkelser har vist muligheter for å ta ut grunnvann fra et grovt topplag av sand og grus på elveavsetninger ved Reiakvam og Kvame. På grunn av forventet konflikt med dyrket mark, flomutsatte områder og stort vannbehov (12 l\/s), anses disse alternativene for lite gunstig. Vurderibngen av grunnvannspotensialet er gjort utfra georadarmålinger og under- søkelsesboringer. Disse undersøkelsene har påvist løsmasser bestående stort sett av et tynt topplag av sand og grus over finkornige marine sedimenter av finsand og silt. Det kan være mulig å ta ut noe grunnvann fra gravde brønner\/ horisontalbrønner i topplaget, men det er tvilsomt om dette kan dekke det oppgitte vannbehovet. Slike anlegg vil også være flomutsatt og meget sårbare for forurensninger. De underliggende massene av finsand og silt er for fin- kornige til større grunnvannsuttak. På grunnlag av våre undersøkelser og tidligere utførte undersøkelser er det dermed ikke påvist større grunnvanns- ressurser som kan være aktuelle for vannforsyning til Naustdal vannverk i området mellom Naustdal sentrum og Ullaland. Området Kalland - Fimlandsgrend er ikke detaljundersøkt. Ut fra feltbefaringen er det likevel større sjanser for å påvise betydelige grunnvannsressurser i dette området enn i området lenger nede i dalen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.073)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Naustdal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode45419
dc.source.pagenumber41


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal