Show simple item record

dc.contributor.authorStorrø, G.
dc.contributor.authorMisund, A.
dc.contributor.authorVolden, T.
dc.contributor.authorJæger, Ø.
dc.contributor.authorDanielsen, E.
dc.contributor.authorGaut, S.
dc.contributor.authorSæther, O. M.
dc.contributor.authorEvans, J.
dc.coverage.spatial14323 Gratangen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:12:23Z
dc.date.available2020-07-15T08:12:23Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665589
dc.description.abstractPå oppdrag fra Forsvarets bygningstjeneste (FBT), Region Nord-Norge, har NGU utført miljøtekniske grunnundersøkelser ved Bardufoss hovedflystasjon ved tettstedet Andselv i Målselv kommune. Undersøkelsen har omfattet fire avfallsfyllinger og fem områder med mulig oljeforurenset grunn. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegg utbredelsen av og forurensningssituasjonen for de foran anførte områder, tilsvarende fase 2 i SFTs veiledning 91:01 (Avklarende undersøkelser). Undersøkelsen konkluderer med følgende anbefalinger for videre arbeider hvor punktene er rangert i prioritert rekkefølge: 1) Tønner som er deponert i avfallsfylling 014 må graves opp og transporteres til behandlingsanlegg\/godkjent lagringsplass. Eventuelle jordopprenskingstiltak i område 014 bør vurderes utfra de observasjoner som gjøres mens arbeidet med fjerning av tønnene pågår. 2) Med tanke på eventuelle rensetiltak gjennomføres et overvåkingsprogram for en detaljert kartlegging av de vannkjemiske forhold i tilknytning til overflateavløp fra avfallsfyllingene 014 og 020 til Andselva og avløp fra Kulvert (K53) til Barduelva. 3) Ved brannøvingsfeltet er betydelige oljeforurensninger på vist både i løsmasser og grunnvann. Utfra en samlet vurdering betraktes allikevel ikke den observerte oljeforurensningen som kritisk i den forstand at umiddelbare tiltak\/tiltaksundersøkelser må gjennomføres. Tiltak\/tiltakundersøkelser bør likevel vurderes dersom det foreligger planer for annen aktivitet på området etter at nytt brannøvingssenter er tatt i bruk. 4) Utfra de foreliggende data finner vi ikke grunnlag for å angefale umiddelbare tiltak\/tiltaksundersøkelser rettet mot deponert avfall i område 020. Behovet for videre tiltak\/tiltaksundersøkelser bør vurderes i relasjon til de vannkjemiske data som fremkommer etter overvåking av kilden K51 (jfr. Punkt 2 foran) 5) Ved synkekum for overflateavrenning fra \"Main Ram
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.108)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectDEPONI
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleMiljøtekniske grunnundersøkelser av avfallsfyllinger og forurenset grunn på Bardufoss hovedflystasjon, Målselv kommune. Hovedrapport.
dc.typeReport
dc.description.localcode45735
dc.source.pagenumber164


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal