Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial12123 Nærbø
dc.date.accessioned2020-07-15T08:12:27Z
dc.date.available2020-07-15T08:12:27Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665591
dc.description.abstractSom en del av prosjekt \"Hydro- og løsmassegeologi på Jæren\" er det urført georadarmålinger ved 3 lokaliteter ved Varhaug, i Hå kommune. De 3 lokalitetene er Skretting grustak, Sjoarskjella og Primstad. Formålet med målingene var å undersøke mulighetene for grunnvannsuttak i løsmassene. Ved Skretting grustak ville en i tillegg kartlegge avsetningens utbredelse og avsetningsretning. Det er totalt målt ca. 3,4 profilkilometer med georadar. Skretting grustak: Grusen ser ut til å kile ut like vest for grustaket. Ellers viser georadaropp- takene i hovedsak at den øvre morene (Skretting øvre diamikton) er for godt elektrisk ledende til at en eventuelt underliggende grus lar seg påvirke. Grunnvannsspeilet ser ut til å gå ut mot dagen mot vest. I resten av området er det ikke mulig å detektere grunnvannsspeil. Sjoarskjella og Primstad: Et hauget reflektormønster med begrenset mektighet (5-10m) tolkes som lag av sand og grus. Brå overgang til liten eller ingen reflektivitet tyder på under- liggende leirdominert materiale. Grunnvannsnivået lar seg ikke påvise i opptakene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.181)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGeoradarmålinger ved Varhaug, Hå kommune, Jæren, 1997
dc.typeReport
dc.description.localcode45061
dc.source.pagenumber12


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal