Show simple item record

dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial13203 Åndalsnes
dc.date.accessioned2020-07-15T08:12:45Z
dc.date.available2020-07-15T08:12:45Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665604
dc.description.abstractRødven vassverk har en utilfredsrtillende vannkvalitet. NGU utførte i 1997 grunnvannsundersøkelser i løsmasser med negativt resultat (NGU Rapport 98.056). Den foreliggende rapporten tar for seg grunnvannsmulighetene fra fjellbrønner etter gjennomgang av bakgrunnsmateriale samt VLF-målinger og hydrogeologisk befaring i Rødven. Den tilsynelatende lite oppsprukne berggrunnen i Rødven kombinert med de svake VLF-anomaliene som ble registrert, antyder at det kan bli vanskelig å oppnå den ønskete kapasiteten på ca. 6 000 l\/t fra borebrønner i fjell. Det ble likevel tatt ut 6 mulige boreplasser. Dessuten ble en naturlig kilde vurdert. Det anbefales at kilden søkes utbedret, og at det prøvebores ved to av borelokalitetene. Resultatene av dette bør avgjøre om prosjektet skal videreføres.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.148)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectVANNVERK
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.titleMulig gruinnvannsforsyning fra fjell til Rødven vassverk, Rauma kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode45595
dc.source.pagenumber14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal