Show simple item record

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.coverage.spatial17233 Steinkjer
dc.date.accessioned2020-07-15T08:12:59Z
dc.date.available2020-07-15T08:12:59Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665611
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt forholdene for grunnvanns- uttak ved Semselva i Steinkjer kommune med tanke på vannforsyning i Følling- området. NGU har tidligere påvist muligheter for grunnvannsuttak i området (NGU Rapport 93.040). Formålet med de oppfølgende undersøkelsene var å finne gunstigste brønnplassering og å sette ut et nett av peilebrønner for måling av grunnvannsnivået under prøvepumping. Undersøkelsene omfattet tre under- søkelsesboringer i løsmasser, samt nedsetting av en observsajonsbrønn i plast for vannprøvetaking i en gammel avfallsfylling. Alle de tre undersøkelses- boringene indikerte gode forhold for grunnvannsuttak. Grunnvannet i undersøk- elsesbrønnene, samt i to prøvetatte kilder er rikt på løse mineraler (relativt hardt vann), men det tilfredstiller kravene til drikkevann. Ut fra en samlet vurdering av beliggenhet i forhold til gammel avfallsfylling og dyrket mark, naturlig beskyttelse,
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.167)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Semselva, Steinkjer kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode45702
dc.source.pagenumber24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal