Show simple item record

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial20163 Våler
dc.coverage.spatial20162 Flisa
dc.coverage.spatialÅSNES
dc.coverage.spatialVÅLER HEDMARK
dc.coverage.spatialGRUE
dc.date.accessioned2020-07-15T08:13:00Z
dc.date.available2020-07-15T08:13:00Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665612
dc.description.abstractDet er utført georadarundersøkelser i en del flomutsatte områder nær Glåma i kommunene Grue, Våler of Åsnes. Undersøkelsene inngår som forstudier i forbindelse med en hovedfagsoppgave ved Geologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Formålet med målingene var å kartlegge mektighet og sammensetning av løsmasser over grunnvannsspeil. Arbeidet inngår i det tverrinstitusjonelle HYDRAprosjektet som har som målsetning å belyse løsmassenes og grunnvannets flomdempende virkning. Opptakene viser et relativt begrenset penetrasjonsdyp og reflektorene er alt vesentlig utholdende og horisontalt parallelle. Ved Braskereid erkjennes grunnvannsspeil ved maks ca. 5 m dyp, og overliggende løsmasser tolkes som lagdeling av sand og finsand\/silt. Dyp til grunnvannsspeil er indikert på ca. 7-8 m dyp ved Våler. Her er løsmassene i umetted sone tolket som elveavsatt lagdeling av sand\/finsand. Ved Kveset trer grunnvannsspeilet fram ved ca. 4-5 m dyp, og løsmassene i tørr sone er dominert av påfylte masser i elveforbygningen (sand, grus og stein). Ved Stemsrud indikeres grunnvanns- speil fra ca. 4-7 m dyp. Løsmassene i umettet sone tolkes som lagdeling av sand og finsand\/silt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.121)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectELVEAVSETNING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.titleGeoradarundersøkelse av flomutsatte områder nær Glåma ved Braskereid, Våler, Kveset og Stemsrud, 1998
dc.typeReport
dc.description.localcode45706
dc.source.pagenumber11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal