Show simple item record

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorGaut, Sylvi
dc.coverage.spatial15184 Pollfoss
dc.date.accessioned2020-07-15T08:13:30Z
dc.date.available2020-07-15T08:13:30Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665625
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har i perioden 6. - 17.august 1997 foretatt georadarmålinger og undersøkelsesboringer i løsmasser for Uppnose vannverk. Vannbehovet er beregnet til 11,1 l\/s da det er ønskelig å ha til- gang på vann til eventuell brannslukking. Det er foretatt georadarmålinger innenfor 4 områder, mens sonderboringer og testpumpinger kun er foretatt i tre av disse områdene. Sonderboringene viser at det i samtlige undersøkte områder er sand, stein og blokk med noe grus. Mye blokk gjør at det er vanskelig å bore og den totale mektigheten av massene er derfor ikke påvist. Georadarprofilene indikerer derimot at mektig- heten av massene over fjell varierer fra 10-20 m i nærheten av undersøkelses- boringene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.022)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectVANNVERK
dc.subjectBORING
dc.subjectVANNFORSYNING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser Uppnose, Skjåk kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode45151
dc.source.pagenumber38


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal