Show simple item record

dc.contributor.authorBanks, David
dc.coverage.spatial12121 Høle
dc.date.accessioned2020-07-15T08:13:52Z
dc.date.available2020-07-15T08:13:52Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665639
dc.description.abstractMulighetene for grunnvannsuttak fra borebrønner i fjell til Gulltjørna vannverk og Idse gamle vannverk er vurdert. Undersøkelsene kom inn under NGUs vann- program (vannforsyning Rogaland) som et samarbeidsprosjekt. Ved Gulltjørna er 6-7 alternative borepunkter i fjell foreslått. Vannbehovet er stort i forhold til vannmengden som en vil kunne vente for borehull i denne bergarten, men skifrene i området virker relativt bra oppsprukket. Boring av ett eller to borehull mot de største sprekkesonene anbefales før man setter igang med et mer omfattende boreprogram. Hullene bør bores med inntil 45o fall ned til 80-100 m dyp. Langtidsprøvepumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før brønnen(e) kobles til vannverket. Ved Idse gamle vannverk, virker skifrene mindre oppsprukket. Fem borepunkt er foreslått, hvorav de fleste krysser antatte sprekkesoner. Selv med fem borehull må en regne med en betydelig risiko for at vannbehovet ikke vil oppnås. Hullene bør bores med inntil 45o fall ned til 80-100 m dyp. Langtidsprøvepumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før brønnen(e) kobles til vannverket.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.024)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectBERGGRUNN
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Gulltjørna og Idse gamle vannverk, Strand kommune, Rogaland
dc.typeReport
dc.description.localcode45233
dc.source.pagenumber17


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal