Show simple item record

dc.contributor.authorUlvik, Arnhild
dc.coverage.spatial15343 Tromsø
dc.date.accessioned2020-07-15T08:13:57Z
dc.date.available2020-07-15T08:13:57Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665642
dc.description.abstractPå oppdrag for Vekve Pukkverk A\/S er berggrunnen for et 2 km2 stort område kartlagt i detalj i målestokk 1:5000. Området ligger på Kvaløya i nærheten av Tromsø by. I området er det boret, sprengt og samlet inn i alt fem prøver, som igjen er blitt knust ned og analysert med hensyn til kvalitet for framstilling av pukk. Tester som er utført på materialet er fallprøven, abrasjon og kulemølle. Analyseresultatene er blitt vurdert opp mot gjeldende kvalitetskrav innen veg- og betongformål. Resultatene viser en jevn og god kvalitet på alle de fem prøvene. Etter norske forhold tilfredstiller materialet kravet til vegdekker for høyt trafikkerte veger med gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) inntil 15000. I tillegg kan materialet benyttes til bære- og forsterkningslag. Materialet er også egnet som tilslag i betong. Bergartskvaliteten generelt karakteriseres som god. Ved Tromsø by ligger ÅDT mellom 10.000-16.000, mens de fleste fylkesvegene sjelden overstiger ÅDT >1500.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.069)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPUKK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectABRASJON
dc.subjectFALLPRØVE
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.titlePukkundersøkelser ved Finnesåsen, Tromsø kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode45242
dc.source.pagenumber33


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal