Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.coverage.spatial16181 Vågå
dc.date.accessioned2020-07-15T08:13:59Z
dc.date.available2020-07-15T08:13:59Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665643
dc.description.abstractPå oppdrag fra Vågå kommune gjennomførte NGU grunnvannsundersøkelser ved Vågåmo grunnvannsanlegg høsten 1997. Hensikten var å finne egnete lokaliteter for nedsetting av nye grunnvannsbrønner til erstatning for dagens brønner som ikke er utført i rustfritt stål, og derfor har begrenset levetid. Rapporten beskriver tre prøvelokaliteter, og gir forslag til spesifikasjoner for en produksjonsbrønn ved hver av disse lokalitetene. Forventet samlet kapasitet fra de tre brønnene er ca. 50 l\/s, mens fremtidig maksimumsforbruk er stipulert til 40 l\/s. Fysisk-kjemisk vannkvalitet i øvre del av prøveprofilene antas å være god, og lik kvaliteten fra dagens brønner. Vann fra øvre del av profilene er derfor ikke analysert. Fysisk-kjemisk vannkvalitet av fire prøver tatt fra dypere deler av avsetningen viste seg også å være god.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.034)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectBORING
dc.subjectVANNVERK
dc.titleVågåmo vannverk, grunnvannsundersøkelser
dc.typeReport
dc.description.localcode45244
dc.source.pagenumber61


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal