Show simple item record

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.contributor.authorBlikra, Lars Harald
dc.coverage.spatial13193 Tafjord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:14:02Z
dc.date.available2020-07-15T08:14:02Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665646
dc.description.abstractRefraksjonsseismiske målinger er utført i to områder og langs seks profiler ved Tafjord, Møre og Romsdal. Hensikten med målingene var todelt: 1) kartlegge løsmassemektighet nær olivinforekomst, samt forekomstens forløp under løsmassene. 2) kartlegge løsmassetykkelse og -type(r) i forbindelse med kartlegging av løsmasser som er antatt å være dannet ved et stort fjellskred. Forløpet av olivinforekomsten er indikert som en sone der seismisk hastighet i fjell er større enn 6000 m\/s. Dyp til fjell er i størrelsesorden 15-40 m langs de profiler som er målt nærmest forekomstens utgående. De refraksjonsseismiske målingene indikerer at det er fire hastighetslag, hvorav det nederste laget representerer fjell. De seismiske hastighetene alene gir ikke entydig geologisk tolkningsmodell for overliggende materiale, men hele løsmassepakken kan tolkes ut fra en ren skredmodell. Materialet i de to øverste lagene regnes da å bestå av tørt og forholdsvis løst lagret skred- materiale. Underliggende løsmasser regnes å bestå av kompakte og muligens helt vannmettede skredavsetninger. I stedet for en antatt ren skredmodell kan det tenkes en blandet avsetnings- modell. I det sørlige området kan det bety at skredmaterialet i øvre del av avsetningen går over i morene mot dypet. I det nordlige området er det stor sannsynlighet for at skredmaterialet ligger over finkornige fjordsedimenter.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.186)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMEKTIGHET
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectOLIVIN
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectINDUSTRIMINERALER
dc.titleRefraksjonsseismiske målinger i Tafjord, Møre og Romsdal
dc.typeReport
dc.description.localcode45247
dc.source.pagenumber25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal