Show simple item record

dc.contributor.authorGaut, Sylvi
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial16161 Tisleia
dc.coverage.spatial16172 Slidre
dc.date.accessioned2020-07-15T08:14:03Z
dc.date.available2020-07-15T08:14:03Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665647
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har i 1997 foretatt georadarmålinger og undersøkelsesboringer i løsmasser for Røn vannverk (Ulven\/Holden området) og Vaset (Vasetvannet). Røn vannverk har et vannbehov på 15 km3\/t (4,2 l\/s) mens fremtidig vannforbruk for Vaset vannverk er beregnet til ca. 100 m3\/døgn (1,2 l\/s) Ved Ulven\/Holden er det ut fra georadarmålingene avgenset to områder som ble anbefalt for oppfølgende boringer. I det nordvestre området ble det påvist sand og grusig sand ned til minst 17,5 meters dyp i borehullene 4 og 5. I borehull 4 er det antydet noe mer finsand fra 11,5-17,5 m dyp. Prøvepumping gir omtrent 1,3 l\/s pr m dyp. Vannkvaliteten er god, men man må ved langtids prøvepumping holde øye med innholdet av nitrat. Ved Vasetvannet ble det kun boret ett borehull. Her ble det påvist vannmettede sand og grusmasser fra 5-9 meters dyp. Under dette blir massene tettere og går over til finsand og silt. Prøvepumpimg gir kapasiteter som varierer mellom 1,0 og 2,9 l\/s. Innholdet av kalsium i grunnvannet er noe lavt i forhold til hva som er ønskelig med tanke på korrosjon av rør. Det vil være nødvendig med pH justering og alkalisering da pH og alkalitet i grunnvannet er noe lavt. Dette kan gjøres ved hjelp av marmorfilter. Det anbefales for begge plasser å sette ned en 170 mm rørbrønn. Ved Ulven\/ Holden bør den plasseres ved borehull 5 og ved Vaset ved borehull 1. Det gjøres oppmerksom på at det må foretas klausulering rundt brønnene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.023)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectVANNVERK
dc.subjectSONDERING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Røn og Vaset, Vestre Slidre kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode45329
dc.source.pagenumber38


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal