Show simple item record

dc.contributor.authorSandstad, Jan Sverre
dc.contributor.authorNilsson, Lars Petter
dc.coverage.spatial15344 Ringvassøy
dc.coverage.spatial15352 Helgøy
dc.coverage.spatial15353 Rebbenesøy
dc.coverage.spatialTROMSØ
dc.coverage.spatialKARLSØY
dc.coverage.spatial15341 Reinøy
dc.date.accessioned2020-07-15T08:14:25Z
dc.date.available2020-07-15T08:14:25Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665655
dc.description.abstractRapporten gir et kort resyme av prospektering etter kismalmer på Ringvassøy fram til og med begynnelsen av 1980-årene med hovedvekt på NGUs undersøkelser. Videre gis en mer omfattende sammenstilling og vurdering av gullprospekteringen til ASPRO\/ A\/S Sulfidmalm og Folldal Verk A\/S\/ AMOCO Norway i perioden 1982- 1985 (kap. 3.3 og 3.4) Enn videre gjennomgås og kommenteres malm- og bergggrunnsgeologiske arbeider i regi av universitetene i Oslo og Trømsø. Berggrunnsgeologisk kartlegging utført vesentlig av NGU er også omtalt. Rapporten inneholder videre en omtale av befaringer i august 1997.I diskusjons- kapitelet vurderes prospekteringsaktiviteten sett under ett, gullpotensialet vurderes og det gis en anbefaling om videre undersøkelser. Det konkluderes med at forståelsen for gullmalmdannelsen fortsatt er liten, og at videre undersøkelser bør omfatte kartlegging av tektoniske elementer, tektonostrati- grafi samt detaljerte undersøkelser av de kjente gullmineraliseringene. Resultatene av disse undersøkelsene på Ringvassøy kan videre benyttes ved undersøkelse av andre prekambriske suprakrustalbelter i Troms. Litteraturliste med samtlige for oss kjente referanser med tilknytning til prospektering på Ringvassøy er tatt med. Analysedata for prøver innsamlet under befaringen i 1997 samt oversikt over registrerte malmforekomster med analyse- data fra NGUs Malmdatabase er tatt med som appendix 1.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.072)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGULL
dc.subjectPROSPEKTERING
dc.subjectGRØNNSTEIN
dc.titleGullundersøkelser på Ringvassøy, sammenstilling av tidligere prospek- tering og feltbefaring i 1997
dc.typeReport
dc.description.localcode45362
dc.source.pagenumber68


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal