Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorRønning, Steinar
dc.coverage.spatial19354 Vargsund
dc.coverage.spatial19353 Sennalandet
dc.coverage.spatial18352 Talvik
dc.date.accessioned2020-07-15T08:14:32Z
dc.date.available2020-07-15T08:14:32Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665658
dc.description.abstractDet er utført georadarmålinger ved tre lokaliteter i Alta kommune. Hensikten med målingene var å undersøke mulighetene for uttak av grunnvann ved å finne egnete lokaliteter for videre undersøkelser. Ved Store Leresfjord indikerer georadaropptakene to områder (i priorotert rekkefølge) som kan være av interesse for videre undersøkelser. I et av disse områdene sees skrå reflektorer i mulig grovkornige elveavsetninger. Opptakene fra Kviby viser ett område som trolig er spesielt gunstig for uttak av grunnvann. Her sees skrå reflektorer i mulige breelvavsetninger ned til 15-20 m dyp. Dette området er imidlertid grundig utredet ved tidligere under- søkelser, og en produksjonsbrønn er plassert i området. Opptakene fra Rafsbotn indikerer at det maksimalt er 3-4 m med vannmettede, mulig grovkornige avsetninger. Dette antas å være for beskjedent til å iverk- sette videre undersøkelser.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.032)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectSONDERBORING
dc.titleGeoradarmålinger ved hydrogeologiske undersøkelser i Alta kommmune, Finnmark
dc.typeReport
dc.description.localcode45355
dc.source.pagenumber21


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal