Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHeldal, T.
dc.contributor.authorErichsen, E.
dc.coverage.spatial18341 Alta
dc.date.accessioned2020-07-15T08:14:56Z
dc.date.available2020-07-15T08:14:56Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665668
dc.description.abstractAltaskiferen i Peskaområdet er kartlagt, og innenfor den drivverdige sonen er skilt mellom homogen skifer, vesentlig drivverdig og en øvre sone av variabel kvalitet. Grensene mellom disse to er gradvis, og generelt har vi en avtakende kvaalitet oppover innenfor øvre del av skifersonen. Topp og bunn på skifersonen er definert med temmelig stor sikkerhet.\rSprekketettheten i skifersonen varierer sterkt, og området er delt inn i soner på grunnlag av sprekketettheten. Skiferen i denne delen av Peska er lite foldet, men det er en mulighet for at slake, \"trauformete\" foldestrukturer bidrar til å redusere spaltbarheten i skiferen lokalt.\rDet er fremstilt 3D-modeller av området, og et eksempel på beregning av råstoffreserver er vist. Modellen kan ha stor nytteverdi innen beregning av reserver, simulering av drift og visualisering av geologi og fremtidig drift. Dette forutsetter en grundig gjennomgang av input-dataene (driftserfaringer, realistiske driftsmodeller, etc.)
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.087)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGNINGS-STEIN
dc.subjectSKIFER
dc.titleGeologisk kart og 3D-modell over skiferbrudd i Peska, Alta
dc.typeReport
dc.description.localcode45361
dc.source.pagenumber18


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal