Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolli, Arne
dc.contributor.authorBraathen, Alvar
dc.contributor.authorRoberts, David
dc.contributor.authorNordgulen, Øystein
dc.contributor.authorLutro, Ole
dc.coverage.spatialOSLO
dc.coverage.spatialVIKEN
dc.coverage.spatial18141 Asker
dc.coverage.spatialBÆRUM
dc.coverage.spatialASKER
dc.coverage.spatialOSLO
dc.date.accessioned2020-07-15T08:14:59Z
dc.date.available2020-07-15T08:14:59Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665670
dc.description.abstractNGU har på oppdrag for Jernbaneverket Utbygning utført geologisk kartlegging og strukturgeologiske undersøkelser i området langs planlagt jernbanetrase fra Skøyen via Sandvika til Asker. På grunnlag av tilgjengelige data og feltarbeid er det satt sammen berggrunnsgeologiske kart i M 1:10000 med tverrprofil for omtrent hver kilometer. Det er også laget profil langs traseen i M 1:10 000 der det er brukt en overforhøyning på 2,5x.\rGeologien langs traseen blir kort beskrevet med særlig vekt på å påpeke forhold som det bør tas særlig hensyn til ved planlegging av anlegget. Strekninger der det bør vurderes boring(er) for å få mer fullstendig kjennskap til geologien blir utpekt. Det anbefales at det i den videre planlegging av anlegget blir gjennomført en grundig hydrogeologisk vurdering.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.124)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSPREKKESONE
dc.subjectFORKASTNING
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectTOLKNING
dc.titleGeologisk og strukturgeologisk kartlegging for Jernbaneverket Utbygging i Asker og Bærum
dc.typeReport
dc.description.localcode45554
dc.source.pagenumber27


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal