Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkrede, Aase Midtgård
dc.contributor.authorDanielsen, Eilif
dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.coverage.spatial18271 Lurøy
dc.date.accessioned2020-07-15T08:15:35Z
dc.date.available2020-07-15T08:15:35Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665688
dc.description.abstractI forbindelse med \"Program for vannforsyning\" har NGU gjennomført grunnvannsundersøkelser ved Kvina og Aldersundet i Lurøy kommune. Mulighetene for uttak av grunnvann i fjell er vurdert for forsyningsstedet Kvina. Vannbehovet er oppgitt til å være ca. 0,8 l\/s. Vurderingene er gjort på grunnlag av befaring, sprekkekartlegging, studie av ulike kart og opplysninger om tidligere boringer. Vannbehovet bør kunne dekkes ved å bore inntil 3 av de foreslåtte borehullene. Grunnvann fra løsmasser er vurdert for Aldersundet. Vannbehovet bør kunne dekkes ved å bore inntil 3 av de foreslåtte borehullene. Grunnvann fra løsmasser er vurdert for Aldersundet. Vannbehovet til hele bebyggelsen i Aldersundet er anslått til 2-3 l\/s. Det er i første omgang aktuelt med forbedret vannforsyning til Aldersundet skole, men hvis det blir utbygd et grunnvannsanlegg med god kapasitet, kan det bli aktuelt å forsyne større deler av bebyggelsen. Felt-undersøkelsene har omfattet befaring og løsmasseboringer for kapasitetstesting og uttak av vannprøver og masseprøver. Det er påvist en lokalitet med muligheter for uttak av grunnvann. Analyseresultater av en vannprøve fra dette borehullet viser at grunnvannet har god fysikalsk-kjemisk kvalitet. Ved hvert av forsyningsstedene, Kvina og Aldersundet, må det gjøres en langtids prøvepumping på minimum 3 måneder for å få en sikker dokumentasjon på kapasitet og kvalitet. I denne perioden bør kapasiteten måles jevnlig og det bør tas vannprøver til både fysikalsk-, kjemisk- og bakteriologiske analyser.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.164)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSKILDE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectVANNVERK LITE
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Kvina og Aldersundet i Lurøy kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode45953
dc.source.pagenumber27


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal