Show simple item record

dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.contributor.authorSturt, Brian A.
dc.contributor.authorSand, Morten
dc.date.accessioned2020-07-15T08:15:37Z
dc.date.available2020-07-15T08:15:37Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665690
dc.description.abstractDet er nå generelt akseptert at menneskeskapte CO2-utslipp bidrar til den globale økningen i atmosfærisk CO2-nivå og en sterkere drivhuseffekt. Muligheten for at den økende drivhuseffekten kan føre til klimatiske forandringer er årsak til internasjonal bekymring, og forskjellige metoder for hvordan en skal kunne redusere utslippene av CO2 til atmosfæren blir diskutert. Dette forstudiet omhandler mulighetene for kystnær undergrunnsdeponering av CO2, løselig definert som deponering i områder nærmere kysten enn de nærmeste olje- og gassfeltene, som ligger ca. 60 km fra land. Kostnadene ved deponering av CO2 øker ved lang avstand fra utskillingssted til deponeringsanlegg. Hvis store mengder CO2 fra punktutslipp på land skal deponeres i undergrunnen må en derfor prøve å finne et velegnet lagringssted så nært utslippspunktet som mulig. Hovedformålet med rapporten har vært å undersøke potensialet for deponering av CO2 i akviferer på land, i fjordene og i de nære områdene utenfor kysten, og å komme med en anbefaling om hvorvidt en bør gå videre med detaljerte undersøkelser innen spesielle geografiske områder. Rapporten er ment som en oppsummering av relevante, eksisterende data, og mange hull i den geologiske kunnskapen må fylles før en kommer til et punkt der CO2-deponering kan bli aktuelt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.149)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSTRATIGRAFI
dc.subjectSEDIMENTOLOGI
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectKLIMA
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.titleMuligheter for undergrunnsdeponering av CO2 i kystnære områder - en forstudie.
dc.typeReport
dc.description.localcode45945
dc.source.pagenumber43


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal