Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFuruhaug, Oddvar
dc.coverage.spatialTROMSØ
dc.coverage.spatialBALSFJORD
dc.coverage.spatialKARLSØY
dc.date.accessioned2020-07-15T08:15:40Z
dc.date.available2020-07-15T08:15:40Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665691
dc.description.abstractGjennom et samarbeidsprosjekt mellom Troms og Norges geologiske undersøkelse er det foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkregisteret samt en vurdering av sand-, grus- og pukkforekomstene for kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord. Forekomstene er blitt vurdert med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Det er også utarbeidet ressursregnskap som viser uttak og forbruk av byggeråstoffene sand, grus og pukk for 1997. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av disse forekomstene etter hvor viktige de er i en lokal og regional forsyningssammenheng og for å gi planleggerne et bedre grunnlag i forvaltningen av disse ressursene. Undersøkelsene viser at sand og grusforekomstene Fornesse, Hjellnes og Kattfjord Grustak sammen med pukkforekomsten Bergneset de viktigste. Stormoen leverer masser også utenfor kommunen. Karlsøy kommune har ingen store sand- og grusforekomster, men flere mindre som er viktige til lokalt bruk. Praktisk uttakbart volum og tall fra ressursregnskapet viser at Tromsø og Balsfjord vil være selvforsynt med byggeråstoffer i mange år. Karlsøy kommune er også selvforsynt med masser til de fleste lokale formål, men må belage seg på import av masse til høyverdige formål.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.113)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSAND
dc.subjectRESSURS
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectGRUS
dc.subjectPUKK
dc.titleGrunnlag for forvaltningsplan for sand, grus og pukk i kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord i Troms fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode45946
dc.source.pagenumber100


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal