Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilmo, Bernt O.
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial12183 Naustdal
dc.date.accessioned2020-07-15T08:15:43Z
dc.date.available2020-07-15T08:15:43Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665692
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt løsmasseavsetninger i områdene Kolstad, Elda og langs Ferja med tanke på grunnvannsuttak for reserve- vannforsyning til Namdalseid vannverk. Geofysiske undersøkelser i områdene Kolstad og Elda i form av georadarmålinger viser betydelige tykkelser av løs- masser. I Kolstadområdet viser georadarmålingene et tynt lag av drenert sand og grus over finkornige sedimenter av finsand, silt og leire. Løsmassene her er ikke egnet for grunnvannsuttak. I Eldaområdet indikerer georadarmålingene grove masser som delvis ligger under grunnvannsspeilet. Sonderboringene i Elda-området bekreftet georadarmålingene, og påviste over 20 m med sand og grusmasser, men på grunn av for lav grunnvannsstand greide vi ikke å få pumpet opp grunnvann. Sonderboringer på elveslettene ved Ferja, sør for Elda viste at dette området ikke er egnet for grunnvannsuttak fra rør- brønner på grunn av for liten tykkelse av grove masser. I tillegg ble det målt kapasitet og tatt vannprøverav to oppkommer. Kilden like nord for Elda har dårlig kvalitet og for lav kapasitet i forhold til vann- behovet, men kapasiteten i en kilde ved Låmmårstranda, ved Ferja ble målt til ca 5 l\/s. Vannkvaliteten i denne kilden var bra. Mulighetene for grunnvannsuttak er dermed knyttet til utnyttelse av kilden ved Låmmårstranda eller nedsetting av rørbrønn ved borhull i Elda-området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.062)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i området Kolstad - Elda, Namdalseid kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode45420
dc.source.pagenumber30


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal