Show simple item record

dc.contributor.authorHilmo, Bernt O.
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial12183 Naustdal
dc.date.accessioned2020-07-15T08:15:43Z
dc.date.available2020-07-15T08:15:43Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665692
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt løsmasseavsetninger i områdene Kolstad, Elda og langs Ferja med tanke på grunnvannsuttak for reserve- vannforsyning til Namdalseid vannverk. Geofysiske undersøkelser i områdene Kolstad og Elda i form av georadarmålinger viser betydelige tykkelser av løs- masser. I Kolstadområdet viser georadarmålingene et tynt lag av drenert sand og grus over finkornige sedimenter av finsand, silt og leire. Løsmassene her er ikke egnet for grunnvannsuttak. I Eldaområdet indikerer georadarmålingene grove masser som delvis ligger under grunnvannsspeilet. Sonderboringene i Elda-området bekreftet georadarmålingene, og påviste over 20 m med sand og grusmasser, men på grunn av for lav grunnvannsstand greide vi ikke å få pumpet opp grunnvann. Sonderboringer på elveslettene ved Ferja, sør for Elda viste at dette området ikke er egnet for grunnvannsuttak fra rør- brønner på grunn av for liten tykkelse av grove masser. I tillegg ble det målt kapasitet og tatt vannprøverav to oppkommer. Kilden like nord for Elda har dårlig kvalitet og for lav kapasitet i forhold til vann- behovet, men kapasiteten i en kilde ved Låmmårstranda, ved Ferja ble målt til ca 5 l\/s. Vannkvaliteten i denne kilden var bra. Mulighetene for grunnvannsuttak er dermed knyttet til utnyttelse av kilden ved Låmmårstranda eller nedsetting av rørbrønn ved borhull i Elda-området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.062)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i området Kolstad - Elda, Namdalseid kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode45420
dc.source.pagenumber30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal