Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatialHOL
dc.coverage.spatialROLLAG
dc.coverage.spatialNORE OG UVDAL
dc.coverage.spatialÅL
dc.coverage.spatialGOL
dc.coverage.spatialNES BUSKERUD
dc.coverage.spatialFLÅ
dc.coverage.spatialSIGDAL
dc.date.accessioned2020-07-15T08:15:50Z
dc.date.available2020-07-15T08:15:50Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665695
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse har på oppdrag fra Statens vegvesen, Buskerud foretatt undersøkelser for om mulig å finne bergarter egnet for produksjon av pukk. Undersøkelsenme er konsentrert til de nordlige og vestlige delene av fylket og gjennomført over to år. I 1996 startet undersøkelsene i Kongsberg og Flesberg kommune. I 1977 fortsatte undersøkelsene langs riksveg 7 gjennom Hallingdal og riksveg 40 gjennom Numedal. Undersøkelsene ble gjennomført ved gjennomgang av berggrunnsgeologiske kart i ulike målestokker og annet tilgjengelig geologisk materiale. PÅ denne bakgrunn ble interessante bergarter plukket ut for nærmere vurderinger i felt. Av disse er ti lokaliteter prøvetatt og analysert ved NGUs laboratorium med hensyn til mekaniske egenskaper til vegformål. I området ved Geilo, Dagali og Rødberg ble det funnet bergarter med gode mekaniske egenskaper som tilfredstiller de krav som ble satt av Statens vegvesen. I området ved Gol, hvor det var av stor interesse å finne gode bergarter, viser analysene for dårlige resultater. For å unngå eventuell overflateforvitring er prøvene hentet i friske vegskjær- inger uten hensyn til arealbruken i området. Områdene med de beste analyse- resultatene bør følges opp med videre undersøkelser. Oppfølgende undersøkelser vil omfatte geologisk kartlegging for å bestemme bergartens homogenitet og utbredelse, vurdering av områdets beliggenhet med hensyn til tilgjengelighet og mulighet for skjerming av uttak, arealplaner for området osv., og mer omfattende prøvetaking for analysering av mekaniske egenskaper.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.100)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPUKK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectABRASJON
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.titlePukkundersøkelser i nordre og vestre deler av Buskerud
dc.typeReport
dc.description.localcode45436
dc.source.pagenumber50


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal