Show simple item record

dc.contributor.authorBanks, D.
dc.contributor.authorLind, B.
dc.contributor.authorStrand, T.
dc.contributor.authorMidtgård, Aa. K.
dc.contributor.authorKrogh, J. R.
dc.contributor.authorFrengstad, B.
dc.date.accessioned2020-07-15T08:16:12Z
dc.date.available2020-07-15T08:16:12Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665700
dc.description.abstract\"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og utfylling av prøvetakingsskjema. Der skjemaet har inne- holdt tilstrekkelige opplysninger, er de prøvetatte brønnene stedfestet med koordinater i datasettet. I tillegg til i overkant av 1700 grunnvannsprøver fra brønner i fast fjell, er det også sendt inn 88 prøver av grunnvann fra brønner i løsmasser. Disse danner en egen og meget interessant del av datagrunnlaget. Rapporten gir en innføring i variasjon i konsentrasjon av utvalgte grunnstoff i grunnvann og hvilken helsemessig betydning stoffene kan ha ved inntak. Resultatene av vannanalysene fra hele Norge er presentert som kart og hoved- trekkene er beskrevet i tekst. 13,9 % (222 av 1601) av de undersøkte fjellbrønnene har et radoninnhold som overskrider anbefalt tiltaksgrense for radon på 500 Bq\/l og 16,1 % (258 av 1604) har et fluoridinnhold som overskrider drikkevannsgrensen for fluorid på 1,5 mg\/l. I motsetning til fjellbrønnene har ingen av de undersøkte løsmasse- brønnene et innhold av radon eller fluor som overskrider drikkevannsnormene. 10 % av løsmassebrønnene gir vann med en uakseptabel pH verdi.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.089)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectHELSE
dc.subjectRADONMÅLING
dc.titleKjemisk kvalitet av grunnvann fra løsmasser i Norge
dc.typeReport
dc.description.localcode45438
dc.source.pagenumber96


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal