Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial
dc.coverage.spatialTIME
dc.coverage.spatialKLEPP
dc.coverage.spatialSANDNES
dc.coverage.spatialSOLA
dc.coverage.spatialSTAVANGER
dc.coverage.spatialRANDABERG
dc.date.accessioned2020-07-15T08:16:21Z
dc.date.available2020-07-15T08:16:21Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665703
dc.description.abstractGjennom et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er det foretatt en vurdering av sand,- grus- og pukkforekomstene i fylket. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av naturlige byggeråstoffer for å gi planleggere et bedre bakgrunnamateriale i arbeidet med forvaltningen av disse ressursene. Det er foretatt oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkregisteret og en kommunevis vurdering av forekomstene med hensyn til kvalitet og egen- skaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Forekomstene er på bakgrunn av dette klassifisert etter hvor viktige de er som ressurser i en lokal og regional forsyningssammenheng. I denn rapporten presenteres resultatene fra syv kommuner i Stavanger- Jærenområdet. Randaberg og Stavanger kommune har ingen utnyttbare sand- og grusforekmster eller pukkverk og må i sin helhet importere denne type byggeråstoff. I Sola kommune er det ett pukkverk som dekker deler av eget forbruk, sam- tidig som en god del eksporteres til nabokommunene. Klepp, Time og Hå kommune dekker i dag deler av sitt behov for sand og grus fra 2-3 sentrale forekomster, men er avhengig av import både av sand, grus og pukk. I Sandnes kommune er 3 forekomster viktige i forsyningen av sand og grus både lokalt og til nabokommunene. Likevel importeres det masser fra Forsand. 2 pukkverk dekker behovet for knuste steinmaterialer og eksporterer halvparten av produksjonen til andre kommuner.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.078)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPUKK
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectRESSURS
dc.subjectAREALBRUK
dc.titleGrunnlagsmateriale for forvaltning av sand, grus og pukk i Stavanger- Jærenområdet i Rogaland fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode45475
dc.source.pagenumber97


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal