Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Heidi A.
dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.coverage.spatialHARSTAD
dc.coverage.spatialNORDLAND
dc.coverage.spatialTROMS
dc.coverage.spatialTJELDSUND
dc.coverage.spatial13323 Tjeldsundet
dc.date.accessioned2020-07-15T08:16:45Z
dc.date.available2020-07-15T08:16:45Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665715
dc.description.abstractPå oppdrag fra Kystverket 4.Distrikt og 5.Distrikt er det utført batymetriske målinger, refleksjonsseismiske målinger og prøvetaking med grabb i Sandtorg- straumen i Tjeldsundet. Hensikten med undersøkelsene var å kartlegge vanndyp, mektighet og hovedtyper av sedimenter i forbindelse med mudring og deponering av masser i reservoar. Sedimentene i det kartlagte området er tolket til å bestå av et øvre lag med sandige sedimenter (skjellsand i overflaten). Dette øvre sandlaget som er betegnet \"lett mudderbare masser\" ligger over morene med tydelige ryggformer. Moreneryggene går tvers over Tjeldsundet og er såkalte De Geer morener som sannsynligvis ligger over en nokså kompakt bunnmorene. På grunn av dårlig\/manglende penetrasjon i morenematerialet og usikker tolkning av dyp til fjell, er det laget et kart over nivå til \"akustisk basement\" isteden for fjellkotekart. De refleksjonsseismiske målingene viser at tykkelsen av sandlaget\/antatt lett mudderbare masser hovedsakelig ligger mellom 0,5 m og 3,5 m i området, og at minimumstykkelsene for en stor del faller sammen med områdene hvor det er kartlagt morenerygger.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.136)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectHAVBUNNSTOPOGRAFI
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.titleKartlegging av vanndyp, mektighet og hovedtyper av sedimenter i forbindelse med mudring i Tjeldsundet
dc.typeReport
dc.description.localcode45561
dc.source.pagenumber14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal