Show simple item record

dc.contributor.authorEdland, Elisabeth
dc.contributor.authorLarsen, Rune B.
dc.contributor.authorBjerkgård, Terje
dc.coverage.spatial20264 Hjartfjellet
dc.date.accessioned2020-07-15T08:16:50Z
dc.date.available2020-07-15T08:16:50Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665716
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer foreløpige resultater av feltarbeid i området øst for Røssvatnet i Nordland, utført i perioden 9 juli - 10 september 1997. Arbeidet gjennomføres som et samarbeid med NGU og Institutt for geologi ved Universitetet i Oslo i forbindelse med førsteforfatterens hovedfagsoppgave. Feltområdet ligger i den sørlige del av Rødingsfjelldekket i Øverste Allokton (RNC) hvor det grenser geografisk mot Artfjellet i nord, mot svenskegrensen i øst, mot Røssvatnet i vest og geologisk mot Seve-Køli dekkekompleks i sør. Feltobservasjonene viser at bergartene må inndeles i to enheter, Lifjell- og Olfjellenheten, som er svært forskjellige når det gjelder både litologier, strukturer og metamorfosegrad. Kontakten mellom dem er definert ved en markert skjærsone, som også må være en viktig tektonisk\/tektonostratigrafisk grense i denne delen av kaledonidene. Lifjellenheten i det undersøktre området inneholder kalkglimmerskifer, granat- glimmerskifer, kalsittmarmor, dolomittmarmor og amfibolitt av samme type som dem man finner lenger vest, langs Røssvatnet (se Bjerkgård et. al. 1995.) I tillegg opptrer en karakteristisk pyroksengabbro i dette området som ikke er funnet andre steder. Olfjellenheten skiller seg fra Lifjellenheten ved at den er dominert av migmatittiske kvarts-feltspatiske gneiser med varierende mengder av porfyro- blastisk granat, kyanitt, silimanitt og pyroksen. Porfyroblastisk kalifeltspat ble også muligens funnet, men er ikke bekreftet. Foreløpige observasjoner av skjærsonene som skiller lifjell- og Olfjellenheten, kan tyde på bevegelse langs skjærsonene med topp mot øst under duktile forhold, etterfulgt av en bevegelse under tildels sprø forhold med topp mot vest.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.137)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectOMDANNING
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectGNEIS
dc.subjectMARMOR
dc.subjectAMFIBOLITT
dc.subjectSTRATIGRAFI
dc.titleDe høymetamorfe bergartene øst for Røssvatnet: en feltrapport
dc.typeReport
dc.description.localcode45565
dc.source.pagenumber34


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal