Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMogaard, John O.
dc.contributor.authorOlesen, Odleiv
dc.coverage.spatial20264 Hjartfjellet
dc.coverage.spatial19272 Korgen
dc.coverage.spatial19261 Røssvatnet
dc.coverage.spatial20273 Store Akersvandet
dc.date.accessioned2020-07-15T08:17:08Z
dc.date.available2020-07-15T08:17:08Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665725
dc.description.abstractNGU utførte for Nordlandsprogrammet helikoptermålinger i 1993, 1994 og 1995 over et område ved Bleikvassli, Nordland fylke. Det ble målt total ca. 5400 profilkilometer. Disse målingene var et ledd i kartleggingen av potensielle malmreserver for Bleikvassli gruver og en ønsker å samtolke data med geologi og geokjemi. På grunn av topografien i måleområdet ble det ikke utført elektromagnetiske målinger i 1995. Resultatene er presentert som fargekart plottet ut på en Calcomp 68000 elektrostatisk fargeplotter. I rapporten presenteres nedfotograferte versjoner av utvalgte kart. Under petrofysisk oppfølging av de aeromagntiske anomaliene ble det funnet både båndete jernformasjoner ved Røssvassbukta og Tustervatnet (Vallavikneset) og Ekshalitter (coticules) oppe på Kongsfjellet. Disse var ikke kjent tidligere fra geologisk kartlegging i området. Funnet av ekshalitter på Kongsfjellet er indiksjon på at massive-kis-mineraliseringer også kan være dannet i dette området. Opptreden av jernmalmer i kalkspatmarmor bekrefter at bergartene i Bleikvassli-området har mange likhetstrekk med bergartene i Dunderlandsdalen (jfr. Rana Gruber).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.050)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectHELIKOPTERMÅLING
dc.subjectRADIOMETRI
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectSULFID
dc.subjectPETROFYSIKK
dc.titleGeofysiske målinger fra helikopter ved Bleikvassli, Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode44372
dc.source.pagenumber35


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal