Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.coverage.spatial17194 Narbuvoll
dc.coverage.spatial17191 Røa
dc.date.accessioned2020-07-15T08:17:10Z
dc.date.available2020-07-15T08:17:10Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665726
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) foretok i september 1996 prøveboringer med tanke på mulig grunnvannsforsyning til Narjordet, Narbuvoll og Tufsingdal i Os kommune, Hedmark. Undersøkelsene inngikk i \"Program for vannforsyning\" i Hedmark fylke, som et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Os kommune\/Hedmark fylke Det ble for alle tre stedene påvist grunnvannsforekomster som etter forunder- søkelsene synes å ha god kapasitet og vannkvalitet. Basert på resultatene fra prøvepumpingene, de fysisk-kjemiske vannanalysene og kornfordelingsanalysene, gir rapporten anbefalinger og spesifikasjoner for konstruksjon av produksjons- brønner, og forventet brønnkapasitet for de tre stedene. Lang tids prøvepumping må imidlertid gjennomføres etter at brønnene er satt ned, for å avgjøre om anleggene ved full belastning virkelig vil dekke kravene som stilles til vannkvalitet og kapasitet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.069)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectVANNVERK STORT
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Os kommune, Hedmark
dc.typeReport
dc.description.localcode44378
dc.source.pagenumber48


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal