Show simple item record

dc.contributor.authorFrengstad, Bjørn
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial11172 Risnesøyna
dc.date.accessioned2020-07-15T08:17:17Z
dc.date.available2020-07-15T08:17:17Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665730
dc.description.abstractI samarbeid med Hyllestad kommune har NGU undersøkt mulighetene for grunnvannsuttak i Salbuosen til vannforsyning i Sørbøvågområdet. Georadarmålinger viser at området domineres av deltaavsetninger med tydelig skrålagning, og grensesonen mellom salt og ferskt grunnvann kan registreres. En utført boring med testpumping og masseprøvetaking viser at massene i skrålagene består av sortert sand og grus. En Ø60 mm prøvebrønn er blitt langtidsprøvepumpet med grunnvannsuttak på ca 3 l\/s uten at grunnvannsnivået er blitt påvirket i særlig grad. Det har ikke forekommet inntrengning av saltvann i brønn eller peilerør. Prøver for fysikalsk-kjemisk og bakteriologisk analyse er tatt jevnlig. Relativt høyt fargetall og for høye kimtall tyder på innblanding av grunnvann med kort oppholdstid fra elva. En permanent brønn må derfor plasseres med noe større avstand fra elva. Det anbefales lufting, pH-justering og alkalisering av vannet og desinfisering i beredskap. Sonegrenser for områdebeskyttelse er foreslått.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.052)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectBRØNNBORING
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Salbuosen, Hyllestad kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44383
dc.source.pagenumber30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal