Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHeldal, T.
dc.contributor.authorZwaan, B.
dc.contributor.authorTegner, C.
dc.contributor.authorHolst, B.
dc.contributor.authorKarlstrøm, H.
dc.coverage.spatial19344 Gargia
dc.coverage.spatial18341 Alta
dc.date.accessioned2020-07-15T08:17:20Z
dc.date.available2020-07-15T08:17:20Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665732
dc.description.abstractForekomstene av skifer i Alta ble kartlagt i 1995 og 1996. Resultatene av denne kartleggingen, samt tidligere upubliserte data fra NGUs undersøkelser i 1971\/1972 er sammenstilt digitalt og presentert i ulike temakart.\rProsjektet har resultert i:\r- Påvisning av nye forekomster av Altaskifer\r- Avgrensning av skifersonens utbredelse\r- Påvisning av viktige sammenhenger mellom skiferkvalitet og geologisk utvikling\r- Inndeling av skifersonen i ulike kategorier basert på produkttype og kvalitet\rAv spesiell betydning for skiferens kvalitet er horisontale variasjoner i\rdeformasjonsgrad og strukturell utvikling av skifersonen. Dette gjelder kløvbarhet og platetykkelse som er relatert til tidligere deformasjonsstrukturer, og oppsprekning og skeive plater som er knyttet til seine strukturer.\rFor større skala drift vil Peska og Langvann-Midterhaugene være viktige felt også i fremtiden. Videre finnes et interessant potensiale i Stilla, der bl.a. en ny forekomst mellom Stilla og Nalganas bidrar til at feltet totalt sett kan ha store muligheter.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.064)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSKIFER
dc.subjectRESSURS
dc.subjectKVARTSITT
dc.titleGeologiske undersøkelser av Altaskiferen.
dc.typeReport
dc.description.localcode44452
dc.source.pagenumber111


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal