Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.coverage.spatial17232 Snåsavatnet
dc.coverage.spatial17221 Vuku
dc.date.accessioned2020-07-15T08:17:42Z
dc.date.available2020-07-15T08:17:42Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665744
dc.description.abstractI forbindelse med prosjektet oppfølgende malmundersøkelser i Nord-Trøndelag, har NGU utført TFEM-målinger ved Storgaulstadhøgda og Mokk i Steinkjer kommune. Ved Storgaulstadhøgda ble det påvist en meget godt ledende dypdeleder (100- 200 m) med utstrekning ut av måleområdet. Ut fra geologi, anomalistyrke og strøklengde er anomaliårsaken vurdert til grafittskifer. I tillegg ble det påvist flere soner i et anomaliområdet i sør-øst. De fleste sonene er meget godt ledende, men kun en av sonene ser ut til å ha strøkutstrekning av betyd- ning. Ellers i måleområdet ble det kun observert svake anomalier som trolig skyldes dårlig ledende og lite utholdende sulfidmineraliseringer. Ved Mokk ble det kun påvist et fåtall anomalier. Det ble ikke påvist noen dypanimalier og de fleste anomaliene som framkom skyldes trolig grunne og dårlig ledende sulfidmineraliseringer.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.001)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSULFID
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.titleTFEM-målinger Storgaulstadhøgda og Mokk, Steinkjer, Nord-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode44141
dc.source.pagenumber58


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal