Show simple item record

dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fr.
dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.coverage.spatial13171 Fjærland
dc.date.accessioned2020-07-15T08:18:17Z
dc.date.available2020-07-15T08:18:17Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665765
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt løsmasseavsetninger i nedre deler av Mundal med tanke på grunnvannsforsyning. De aktuelle løsmassene består av breelvavsetninger, elveavsetninger og rasmateriale. På grunnlag av feltbefaringer og georadarmålinger som indikerte opptil 15 m med sand, grus og usortert\/morenematerialet over fjell, ble det valgt ut seks borelokaliteter. Undersøkelsesboringene indikerte de beste muligheter for grunnvannsuttak på ei elveslette knapt 400 m nordvest for dagens vannkilde ved Mundalselva. Her ble det påvist 14 m med sand og grus med middels til god vanngjennomgang. Analyser av opp-pumpet grunnvann viser at vannet er av god fysikalsk-kjemisk kvalitet. De andre boringene som ble foretatt lenger ned i dalen, viste mellom ca. 5 og 7 m med sand, grus og stein med middels til dårlig vanngjennomgang. Selv om det er mulig å ta ut noe grunnvann på to av stedene, er forventet kapasitet og kvalitet på et eventuelt grunnvannsuttak dårligere enn på den øverste lokali- teten. På grunnlag av de utførte undersøkelsene anbefales det derfor oppfølgende undersøkelser i form av nedsetting av fullskala brønn og langtids prøvepumping på ei elveslette knapt 400 m NV for dagens vannkilde (ved borhull 1).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.048)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGRUNNVANNSKILDE
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Mundal, Balestrand kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44501
dc.source.pagenumber36


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal