Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNeeb, Peer-Richard
dc.contributor.authorErichsen, Eyolf
dc.coverage.spatial19132 Halden
dc.date.accessioned2020-07-15T08:18:28Z
dc.date.available2020-07-15T08:18:28Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665773
dc.description.abstractSauøya i Halden kommune er på bakgrunn av tidligere undersøkelser klassifisert som en viktig forekomst. Som et alternativ til Sauøya har NGU undersøkt tre nye områder. Områdene er befart og vurdert med hensyn til bergartstype og homogenitet. Det er tatt prøver for bedømmelse av mekaniske egenskaper. Resultatene viser at bergartene kan variere en del innenfor undersøkelsesområdene. Det er derfor nødvendig med oppfølgende berggrunnsgeologisk kartlegging og utvidet prøve- taking. Undersøkelsene viser at analyseresultatene av bergartene i de undersøkte forekomstene varierer noe kvalitetsmessig, men har generell god kvalitet tilfredstiller kravene til de fleste aktuelle bruksområder. Unntaket er området ved Hov i Iddefjorden. Etter en samlet vurdering av analyseresultatene prioriteres forekomstene som følger: 1. Sauøya 2. Unnebergåsen 3. Knivsøy
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.025)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectPUKK
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.titlePukkundersøkelser i utvalgte områder i Halden kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44205
dc.source.pagenumber25


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal