Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWanvik, Jan Egil
dc.coverage.spatial15201 Rennebu
dc.date.accessioned2020-07-15T08:18:29Z
dc.date.available2020-07-15T08:18:29Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665774
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse har på initiativ fra Rennebu kommune gjennomført undersøkelse av kvartsittforekomster i kommunen. En lange rekke med kvartsitt- horisonter opptrer innenfor store deler av kommunen, og ved undersøkelsene ble det lagt vekt på å kontrollere et representativt utvalg av kvartsittenheter fra de ulike deler av kommunen. Ved undersøkelsene viste det seg at alle befarte horisonter er forurenset av hyppige sjikt med glimmer, kloritt og feltspat. Denne båndete kvartsitten ble prøvetatt og de kjemiske analyser viser verdier som er lite aktuelle for indu- strielle formål. A12O3 innholdet er f.eks. på minst 2.7%, mens interessante verdier for smelteverksindustrien på Orkanger ligger på maksimalt 0.5%.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.168)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTSITT
dc.titleKvartsittundersøkelser i Rennebu kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44244
dc.source.pagenumber12


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal