Show simple item record

dc.contributor.authorGaut, Sylvi
dc.contributor.authorKoziel, Janusz
dc.coverage.spatial16222 Frosta
dc.date.accessioned2020-07-15T08:18:40Z
dc.date.available2020-07-15T08:18:40Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665780
dc.description.abstractSom en videreføring av GiN-prosjektet i Nord-Trøndelag fylke ble det i 1993 foretatt oppfølgende grunnvannsundersøkelser i Levanger kommune. Undersøkelsene viste at israndavsetningen mellom Hoklingen og Movatnet kunne være aktuell som framtidig vannkilde til Levanger vannverk som har et vann- behov på 150 l\/s. NGU utførte etter ønske fra Levanger kommune ytterligere undersøkelser langs Hoklingen senhøstes 1996. Undersøkelsene bestod av målinger med georadar og sonderboringer med enkle testpumpinger for kapasitetsvurder- inger og prøvetaking. Sonderboringene viser at israndavsetningen har stor mektighet, minst 40 m i borehullene 1\/96 og 3\/96. Massene består av sand og grus med tildels høyt finstoffinnhold. Testpumpingene i borehull 1\/96 viser en lav kapasitet (0,2-0,4 l\/s) som varierer med dypet. Generelt har grunnvannet fra borehull 1\/96 god kvalitet. Vannet har gunstig pH-verdi, men noe høy alkalitet. Innholdet av kalsium og sulfat er relativt høyt. Sonderboringene og prøvepumpingene avgrenser et fremtidig brønnområde til å omfatte området mellom borehullene 2\/93 og 3\/96, men massene er best egnet for grunnvannsuttak lengst mot sør. Det er derimot usikkert om man kan oppnå et samlet uttak på 150 l\/s. For å kunne gi sikrere vurderinger av kapasitet og vannkvalitet vil vi i første omgang anbefale å sette ned en fullskala brønn for langtids prøvepumping.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.010)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANNSKILDE
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.titleVidere grunnvannsundersøkelser ved Hoklingen i Levanger kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44257
dc.source.pagenumber31


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal