Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial20162 Flisa
dc.date.accessioned2020-07-15T08:19:03Z
dc.date.available2020-07-15T08:19:03Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665789
dc.description.abstractNGU har i samarbeid med UiB høsten 1996 utført georadarmålinger på en del flomutsatte områder nær Glåma i kommunene Åmot, Elverum og Åsnes. Formålet med målingene var å kartlegge lagdeling, mektighet og sammensetning av løs- masser langs vassdraget, og å se på variasjoner i sammensetning både lokalt og mellom de ulike områdene. Denne rapporten er begrenset til målingene i Åsnes kommune og omfatter 9 profiler med samlet lengde 2,35 km. Målingene er lokalisert til et relativt begrenset område ved Arneberg og to områder ved Lauten. Rapporteringen består stort sett i en presentasjon av alle måledata med bare en kort resultatvurdering. Måleresultatene skal brukes i en hovedfagsoppgave ved UiB hvor mer inngående geologisk tolkning og vurdering vil bli utført.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.013)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectELVEAVSETNING
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGeoradarundersøkelse av flomutsatte områder nær Glåma ved Lauten og Arneberg i Åsnes kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44276
dc.source.pagenumber11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal