Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorElvebakk, H.
dc.contributor.authorJæger, Ø.
dc.contributor.authorMidtgård. Aa.K.
dc.contributor.authorStorrø, G.
dc.contributor.authorTønnesen, J.F.
dc.contributor.authorIversen, B.
dc.coverage.spatial13133 Lyngsvatnet
dc.coverage.spatial12132 Strand
dc.date.accessioned2020-07-15T08:19:10Z
dc.date.available2020-07-15T08:19:10Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665792
dc.description.abstractMulighetene for grunnvannsuttak er vurdert for forsyningsstedene Hjelmeland sentrum (ved Steinslandsvatnet og Pundsnes industrifelt) og Randøy vest, i Hjelmeland kommune. Løsmassene ved Steinslandsvatnet er undersøkt ved befaring, georadarmålinger, løsmasseboringer for kapasitetstesting og uttak av vannprøver og masseprøver. Prøvene er analysert ved NGUs laboratorier. For Pundsnes industrifelt og Randøy vest er mulighetene for grunnvann i fjell vurdert på grunnlag av bergartskart og opplysninger om tidligere boringer. For tettstedet Hjelmeland er grunnvannsmulighetene undersøkt med tanke på beredskapsvann, vannbehovet er 25 l\/s. Ved Grødaånas utløp i Steinslandsvatnet kan det være muligheter for grunnvannsuttak, men det er usikkert om det opp- gitte vannbehovet kan dekkes. Analyseresultater for forundersøkelsene viser at grunnvannet har for høyt jern-, aluminium- og manganinnhold i forhold til drikkevannsforskriftene, vannet har også for lav pH og alkalitet og inneholder lite kalsium. En sikker vurdering med hensyn til kvalitet og kapasitet vil kreve langtidsprøvepumping av fullskala brønn. Ved Pundsnes industrifelt kan borebrønner i fjell gi noe ekstra vanntilskudd, men ikke erstatte dagens vannforsyning. En fjellboring i dette området for- ventes å gi 0,1-0,5 l\/s. På Randøy er det liten mulighet for å dekke det oppgitte vannbehovet på 2,3 l\/s ved boring av fjellbrønner.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.042)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser - Hjelmeland og Randøy vest, Hjelmeland kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44325
dc.source.pagenumber36


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal