Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial12123 Nærbø
dc.date.accessioned2020-07-15T08:19:20Z
dc.date.available2020-07-15T08:19:20Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665798
dc.description.abstractI forbindelse med NGU's deltagelse i \"Prosjekt Vannforsyning\" (PROVA) ble det i oktober 1996 gjennomført grunnvannsundersøkelser i Hå kommune, Rogaland fylke, i brønner i lokalitetene Auestad, Grødaland og Skretting. Propsjektets målsetting var å klarlegge kvalitet av dyptliggende grunnvann i Jærenområdet med tanke på utnyttelse i kommunal\/regional drikkevannsforsyning samt å legge grunnlag for en vitenskapelig dokumentasjon av løsmassestratigrafi, hydrogeologi og dannelseshistorie for den særegne kvartærgeologiske provinsen som Jæren-regionen representerer.\rDet konkluderes med at de gjennomførte undersøkelser gir positive indikasjoner med tanke på utnyttelse av grunnvann for kommunal\/regional vannforsyning i lokalitetene i Grødaland og Skretting. For Grødaland er det i første rekke massene i dyp 13-42m under terrengoverflaten som synes aktuelle for nærmere klarlegging av kapasitet og grunnvannskvalitet. Ved Skretting er det påvist relativt god vanngiverevne for masser ned til 12 m's dyp. Kapasitet og grunnvannskvalitet i løsmassene langs et nord-syd-gående profil fra Håland til Oppstad bør klarlegges nærmere.\rFor de undersøkte lokalitetene er det, med bakgrunn i målinger i felt, faglig skjønn og erfaringer, angitt estimater for totalkapasitet i enkeltbrønner av størrelsesorden 10-20 l\/s. Sikker verifisering av totalkapasiteter og vannkvalitet kan kun gjøres gjennom oppfølgende boringer og langtids testpumpinger.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.059)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectSEDIMENTOLOGI
dc.subjectVANNFORSYNING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser på Auestad, Grødaland og Skretting i Hå kommune, Rogaland fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode44335
dc.source.pagenumber24


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal