Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.coverage.spatial12121 Høle
dc.coverage.spatial13124 Frafjord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:19:21Z
dc.date.available2020-07-15T08:19:21Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665799
dc.description.abstractSommeren 1996 utførte NGU grunnvannsundersøkelser i løsmasser i Frafjord, Gilja og Ålgård i Gjesdal kommune som har omfattet georadarundersøkelser, boringer og kjemiske analyser av vannprøver. Undersøkelsene viser at det er mulig å ta ut grunnvannsmengder tilsvarende vannbehovet i Frafjord og på Gilja. Begge steder anbefales det prøvepumping av fullskala brønner for å avklare grunnvannets kvalitet og kapasitet over tid før nye vannverk bygges. Undersøkelsene i tilknytning til forsyningsstedet Ålgård viser at det er mulig å ta ut grunnvann fra løsmassene på Bodlestad og ved Edlandsvatnet. For å avklare uttakspotensialet anbefales det utført oppfølgende undersøkelser som omfatter sonderboringer og langtids prøvepumping av fullskala brønn. I tillegg anbefales grunnvannsundersøkelser i breelvavsetninger ved Klugevatn og Langavatn. De undersøkte breelvavsetningene ved Limavatnet og Nese ved Edlands- vatnet er ikke egnet til grunnvannsuttak fordi massene er finkornige og har dårlig vanngjennomgang.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.040)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGrunnvannsundersøkelser - Frafjord, Gilja og Ålgård, Gjesdal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44334
dc.source.pagenumber21


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal