Show simple item record

dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.coverage.spatial12121 Høle
dc.coverage.spatial13124 Frafjord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:19:21Z
dc.date.available2020-07-15T08:19:21Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665799
dc.description.abstractSommeren 1996 utførte NGU grunnvannsundersøkelser i løsmasser i Frafjord, Gilja og Ålgård i Gjesdal kommune som har omfattet georadarundersøkelser, boringer og kjemiske analyser av vannprøver. Undersøkelsene viser at det er mulig å ta ut grunnvannsmengder tilsvarende vannbehovet i Frafjord og på Gilja. Begge steder anbefales det prøvepumping av fullskala brønner for å avklare grunnvannets kvalitet og kapasitet over tid før nye vannverk bygges. Undersøkelsene i tilknytning til forsyningsstedet Ålgård viser at det er mulig å ta ut grunnvann fra løsmassene på Bodlestad og ved Edlandsvatnet. For å avklare uttakspotensialet anbefales det utført oppfølgende undersøkelser som omfatter sonderboringer og langtids prøvepumping av fullskala brønn. I tillegg anbefales grunnvannsundersøkelser i breelvavsetninger ved Klugevatn og Langavatn. De undersøkte breelvavsetningene ved Limavatnet og Nese ved Edlands- vatnet er ikke egnet til grunnvannsuttak fordi massene er finkornige og har dårlig vanngjennomgang.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.040)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGrunnvannsundersøkelser - Frafjord, Gilja og Ålgård, Gjesdal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44334
dc.source.pagenumber21


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal