Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFlem, Belinda
dc.date.accessioned2020-07-15T08:19:27Z
dc.date.available2020-07-15T08:19:27Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665803
dc.description.abstractAlle isotopene Sc45, Y89, La139, Ce140, Pr141, Nd143, Nd146, Sm147, Sm149, Sm152, Eu151, Eu153, Gd157, Gd158, Tb159, Dy161, Dy164, Ho165, Er166, Er167, Tm169, Yb172, Yb173, Yb174, Lu175, Th232 som inngikk i denne undersøkelsen har lineære kalibreringskurver i konsentrasjonsområdet 0-10 000 ppt. Deteksjonsgrensene er bestemt ut fra 3 standardavvik til blank prøve (Milli-Q vann). Scandium45 har de dårligste deteksjonsegenskapene, (23 ppt), mens erbium166 har den laveste deteksjonsgrensen (0.22ppt). Deteksjonsegenskapene kan forbedres ved å koble en kjøler til spraykammeret, (ekstra investering på kr. 20,000,-). Beregninger av korrelasjonskoeffisienter og lineærregresjonskoeffisienter i Finnigans soft ware er verifisert.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.080)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectSJELDNE JORDARTER
dc.subjectSTATISTIKK
dc.titleMetodeutvikling: Deteksjonsgrenser REE, ICP-MS
dc.typeReport
dc.description.localcode44351
dc.source.pagenumber68


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal