Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHugdahl, Helge
dc.date.accessioned2020-07-15T08:19:30Z
dc.date.available2020-07-15T08:19:30Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665806
dc.description.abstractRapporten er en formell sluttrapportering av \"Samordnet geologisk fylkesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\", som i tillegg til en innledende beskrivelse av mål, intensjoner og økonomi gir en kortfattet produkt- og nytteverdibeskrivelse for fagområdene berggrunn, løsmasser, sand\/grus\/pukk, geokjemi, geofysikk, grunnvann\/infiltrasjon, maringeologi, malm, industrimineraler\/naturstein og databaser\/GIS. Et eget kapittel om dokumentasjon viser dekningsgrad for forskjellige typer geologiske data, og inneholder i tillegg en forkortet referanseliste for perioden etter 1985. Avslutningsvis gjengis hovedtrekkene fra Statskonsults evaluering av fylkes- programmet, og en kommentar til denne.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.097)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.titleSamordnet geologisk undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen: Sluttrapport
dc.typeReport
dc.description.localcode44371
dc.source.pagenumber46


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal