Show simple item record

dc.contributor.authorHugdahl, Helge
dc.date.accessioned2020-07-15T08:19:30Z
dc.date.available2020-07-15T08:19:30Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665806
dc.description.abstractRapporten er en formell sluttrapportering av \"Samordnet geologisk fylkesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\", som i tillegg til en innledende beskrivelse av mål, intensjoner og økonomi gir en kortfattet produkt- og nytteverdibeskrivelse for fagområdene berggrunn, løsmasser, sand\/grus\/pukk, geokjemi, geofysikk, grunnvann\/infiltrasjon, maringeologi, malm, industrimineraler\/naturstein og databaser\/GIS. Et eget kapittel om dokumentasjon viser dekningsgrad for forskjellige typer geologiske data, og inneholder i tillegg en forkortet referanseliste for perioden etter 1985. Avslutningsvis gjengis hovedtrekkene fra Statskonsults evaluering av fylkes- programmet, og en kommentar til denne.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.097)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.titleSamordnet geologisk undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen: Sluttrapport
dc.typeReport
dc.description.localcode44371
dc.source.pagenumber46


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal