Show simple item record

dc.contributor.authorFrengstad, Bjørn
dc.coverage.spatial14164 Aurland
dc.date.accessioned2020-07-15T08:19:49Z
dc.date.available2020-07-15T08:19:49Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665817
dc.description.abstractI samarbeid med Aurland kommune har NGU undersøkt mulighetene for grunnvanns- uttak til vannforsyning i Undredal som har et beregnet dimensjonerende forbruk på 1,15 l\/s. Det er utført 4 sonderboringer sørvest for skolen på motsatt side av elva for dagens elveinntak. 3 testbrønner ble satt ned for uttak av vann og masseprøver. I de øverste 5,5 m er det grus, stein og blokk som dominerer. Under dette består løsmassene vesentlig av hardt sammenpakket sand og finsand. Det øverste laget har god vanngjennomgang og kapasiteten var 2 l\/s i nivå 3,5-4,5 m i borhull 2, men beskyttelsen mot forurensning anses som utilstrekkelig ved vanninntak på så lite dyp. I borhull 4 ble det tatt ut 0,3-0,5 l\/s vann pr m slissefilter fra 4,5 til 9,5 m. Det er sannsynlig at en rørbrønn ved borhull 4 med slissefilter fra 6,5 - 10,5 m dyp, vil ha en kapasitet på 2 l\/s. Dette er tilstrekkelig for å forsyne Undredal, og et forslag til brønnutforming er gitt. Grunnvannsprøvene i borhull 4 tilfredstiller drikkevannsforskriftens krav til fysikalsk-kjemiske parametre med unntak av pH og alkalitet. Ioneinnholdet i grunnvannet tyder på liten direktekommunikasjon med elvevannet og dermed gis beskyttelse mot tilfeldig forurensning. Det anbefales på grunnlag av testpumpingen og vannanalysene å sette ned en rør- brønn ved borhull 4 for en langtids prøvepumping.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.121)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectSONDERBORING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Undredal, Aurland kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44828
dc.source.pagenumber21


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal