Show simple item record

dc.contributor.authorUlvik, Arnhild
dc.contributor.authorRiiber, Knut
dc.date.accessioned2020-07-15T08:20:02Z
dc.date.available2020-07-15T08:20:02Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665826
dc.description.abstractRogaland er det fylket i landet som produserer mest byggeråstoffer til teknisk bruk. I 1996 ble det tatt ut ca. 2.6 mill.tonn sand og grus og produsert om lag 6.2 mill. tonn pukk. I overkant av 70% av sand- og grusuttaket foregitt i kommunene Hjelmeland, Forsand, Strand og Gjesdal. I Jærenområdet og nord i Ryfylke ble det også tatt ut betydelige mengder sand og grus. Hovedtyngden av pukken ble produsert i Suldal,Strand,Sokndal,Gjesdal,Eigersund og Sandnes, mens kommunene Tysvær, Sola, Bjerkreim, Karmøy, Vindafjord og Klepp sto for under 15% av pukkproduksjonen i fylket. Ressursregnskapet viser at 30% av de produserte byggeråstoffene i 1996 ble brukt til betongproduksjon, 35% til vegdekke, 22% til veggrus og de resterende 13% til fyllmasse eller annen bruk. Over 60% av sand-, grus- og pukkmassene ble eksportert til andre fylker og land. Danmark og Tyskland var de største mot- takerlandene, mens Vest-Agder og Hordaland var de fylkene som importerte mest byggeråstoffer fra Rogaland. Av sand, grus og pukk står Rogaland alene for nesten to tredjedeler av hele Norges eksport. I 1996 ble det importert 1% av det totale forbruket av byggeråstoffer. Til sammen ble det brukt nærmere 3.2 mill. tonn med sand, grus og pukk. Det var i de mest folkerike kommunene ved kysten at aktiviteten var høyest, 28% av massene gikk til betongindustrien, 14% til asfaltdekke, 39% til andre vegformål og 19% til annen anvendelse. Forbruket av byggeråstoffer var merkbart lavere i 1996 enn i 1992. Byggeaktivitet med høyt byggeråstoffbehov ved flere større avsluttede prosjekter var årsaken til dette. Fylket er selvforsynt med sand, grus og pukk til byggetekniske formål. PÅ sikt kan likevel sand- og grusressursene i enkelte områder bli knappe. Det er forvaltningens ansvar å sikre en forsvarlig anvendelse av disse ressursene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.178)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectVOLUM
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectPUKKREGISTERET
dc.subjectRESSURSREGNSKAP
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.titleRessursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke 1996
dc.typeReport
dc.description.localcode44916
dc.source.pagenumber106


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal