Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial14332 Målselv
dc.date.accessioned2020-07-15T08:20:05Z
dc.date.available2020-07-15T08:20:05Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665827
dc.description.abstractPå oppdrag fra Forsavarets Bygningstjeneste (FBT), Nord-Norge, har NGU utført geofysiske målinger over 7 deponier ved Bardufoss flystasjon, Målselv kommune, Troms. Metodene som ble benyttet var magnetometri (5340 m) og georadar (2300m) Formålet med undersøkelsen var å kartlegge utbredelse av deponert materiale. Magnetometri ble benyttet for å forsøke å påvise nedgravd, jernholdig materiale men formålet med georadarmålingene først og fremst var å påvise plassering av deponier og dyp til bunnen av disse. Det har stort sett vært mulig å kartlegge omriss av antatte deponier, og i enkelte tilfeller har en også kunnet påvise bunnen av deponiene. Selv om angivelsen av deponienes bunn kan være noe usikker har en anslått et volum, men dette må sees på som et usikkert estimat.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.110)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectDEPONI
dc.titleGeofysiske grunnundersøkelser av avfallsfyllinger på Bardufoss Flystasjon, Målselv kommune, Troms
dc.typeReport
dc.description.localcode44911
dc.source.pagenumber23


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal