Show simple item record

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorTønnesen, Jan F.
dc.contributor.authorRønning, Jan S.
dc.coverage.spatial24363 Båtsfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:20:09Z
dc.date.available2020-07-15T08:20:09Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665830
dc.description.abstractI forbindelse med undersøkelser av muligheter for uttak av grunnvann er det utført georadar og refraksjonsseismiske målinger i to områder langs Båtsfjorddalen. I det nordlige området er det ved refraksjonsseismiske målinger indikert en dyprenne (>12m dyp) i fjell som kan utgjøre et dreneringsløp for grunnvann. I en sone over dyprenna er penetrasjonsdypet for georadar større enn ellers i området enn ellers i området og bør undersøkes nærmere. Seinere utførte boringer påviste vesentlig grovkornige avsetninger ned til bunnen av dyprenna, med unntak av et grunt, 2-4 m tykt lag av finsand eller leirig sand. I det sørlige området viste de refraksjonsseismiske målinger et dyp til fjell under grunnvannsspeil på 7-11 m. Georadarmålinger indikerte imidlertid at kun de øverste 4-6 m av de vannmettede avsetninger kan være grovkornige. Dette ble bekreftet ved seinere boringer.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.152)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleGeoradar og refraksjonsseismiske målinger ved hydrogeologiske undersøkelser ved Båtsfjord, Finnmark
dc.typeReport
dc.description.localcode44923
dc.source.pagenumber20


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal