Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorTønnesen, Jan F.
dc.contributor.authorRønning, Jan S.
dc.coverage.spatial24363 Båtsfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:20:09Z
dc.date.available2020-07-15T08:20:09Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665830
dc.description.abstractI forbindelse med undersøkelser av muligheter for uttak av grunnvann er det utført georadar og refraksjonsseismiske målinger i to områder langs Båtsfjorddalen. I det nordlige området er det ved refraksjonsseismiske målinger indikert en dyprenne (>12m dyp) i fjell som kan utgjøre et dreneringsløp for grunnvann. I en sone over dyprenna er penetrasjonsdypet for georadar større enn ellers i området enn ellers i området og bør undersøkes nærmere. Seinere utførte boringer påviste vesentlig grovkornige avsetninger ned til bunnen av dyprenna, med unntak av et grunt, 2-4 m tykt lag av finsand eller leirig sand. I det sørlige området viste de refraksjonsseismiske målinger et dyp til fjell under grunnvannsspeil på 7-11 m. Georadarmålinger indikerte imidlertid at kun de øverste 4-6 m av de vannmettede avsetninger kan være grovkornige. Dette ble bekreftet ved seinere boringer.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.152)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleGeoradar og refraksjonsseismiske målinger ved hydrogeologiske undersøkelser ved Båtsfjord, Finnmark
dc.typeReport
dc.description.localcode44923
dc.source.pagenumber20


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal