Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial17143 Notodden
dc.date.accessioned2020-07-15T08:20:15Z
dc.date.available2020-07-15T08:20:15Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665833
dc.description.abstractDet er utført georadarmålinger langs ni profiler i to områder ved Norefjellstua Krødsherad komune, Buskerud. Målingene ble utført som en del av en vurdering av løsmassene egnethet for uttak av grunnvann. Hensikten med målingene var å finne lokaliteter for videre undersøkelser i form av graving\/boring. Det vesentlige av undersøkelsen ble utført i et østlig område i nærheten av en eksisterende grunnvannsbrønn (seks georadarprofiler). I brønnen er det påvist et tynt vannførende lag over fjell på 7 m dyp. Avsetningene over det vann- førende laget er dominert av tett morene. Ingen av opptakene gir klare indika- sjoner på soner med grovkornig og godt sortert materiale. Noen områder ble anbefalt for videre undersøkelser i form av graving for å se om det vannførende laget kunne påvises ved andre lokaliteter enn i brønnområdet. Seinere gravinger viste 2-6 m tett morene over fjell og dårlige forhold for større grunnvanns- uttak. For å øke kapasiteten på eksisterende brønn bør det vurderes å gjøre tekniske tiltak for å utvide innstrømningsområdet til brønnen. Opptakene i område vest ligner de i område øst, og avsetningstypen er antakelig den samme (dominert av tett morene). Dyp til fjell er trolig i størrelsesorden 4-8 m. Det ser også her ut til å være dårlige forhold for større grunnvanns- uttak, men det kan være mulighet for mindre uttak fra gravd brønn.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.185)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectMORENE
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRAVD BRØNN
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGeoradar ved hydrogeologiske undersøkelser, Norefjellstua, Krødsherad kommune i Buskerud
dc.typeReport
dc.description.localcode45713
dc.source.pagenumber13


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal